Рециклирането - част от кръговрата на природата

Рециклирането - част от кръговрата на природата

Автор: фирма УНИгардън

В природата всичко е вечно! Дори да бъде разрушена всяка материя се реконструира по някакъв начин и започва отново да съществува, само че под друга форма. Именно този закон на природата трябва да започнем да следваме и ние. Да спрем да създаваме и използваме неща за еднократна употреба, защото така затрудняваме и себе си и природата.

Рециклирането и реупотребата на отпадъци е разпространено вече в целия свят. Малко по малко навлиза и у нас и така би трябвало. Все по-често се наблюдава повторното ползване на отпадъци и в други области, като например в строителството. Вярно е че изисква скъпи  и нови технологии, но пък трябва да се има в предвид, че от строителните отпадъци, получени от строежа на една сграда например, можем да направим пътна настилка, настилка за алеи и др. Трябва да започнем да мислим в перспектива и да осъзнаем, че да вложиш повече пари в нещо качествено, означава че след време този капитал ще ни се върне многократно. В случая става въпрос за нещо повече от пари. Става въпрос за пестене на природни ресурси.

У нас се обмислят финансови стимули за използването на рециклирани строителни отпадъци в изграждането на пътища и сгради, така че на фирмите от бранша да им е по-евтино да използват такива материали вместо първично добити.

Съгласно европейските правила до 2020 г. България трябва да оползотворява 70 процента от строителните отпадни продукти и отпадъците от жилищно разрушаване. По тази причина проектозаконът за управление на отпадъците предвижда при всяка обществена поръчка за строителство на сграда или инфраструктура да има задължение за ползване на рециклирани строителни материали.

В момента цифрата за рециклираните количества от този вид боклук е пренебрежимо малка. Масовата практика е отпадъците от изграждането на пътища, сгради и от ремонтите на домакинствата да се извозват в депа за съхранение, да се запръстяват или да се изхвърлят на незаконни сметища, допълни тя. С въвеждането на изисквания за задължително използване на рециклирани строителни отпадъци в нови градежи ефектът върху околната среда ще е огромен. Така освен тяхното депониране, ще се намали и сегашният добив на инертни материали, който оказва доста силен натиск върху околната среда. Също така влагането на рециклирани строителни отпадъци в строежите ще ги поевтини значително. Например съществува масовата практика в момента на стъкларските заводи у нас да ползват рециклирани материали за производството на продуктите си вместо да влагат значителни средства за първия добив на стъкло, което е и изключително енергоемко. Предстои да се обмисли дали да се въведат цели за рециклиране на строителните отпадъци по региони с последващи действия при неизпълнението им.

Анализ показа, че на общините им е по-лесно да съхраняват отпадъците на отдалечени места в старите, неотговарящи на екоизискванията депа, и така населението не се интересува от тях.

 В редица европейски страни тази цел е вече постигната. Германия рециклира около 80% от строителните си отпадъци. В Холандия близо 95 процента от пътищата са построени от преработени боклуци от строежите. Отделни компании успяват да използват отново между 96 и 99.1% от отпадъците,  с което на практика доказват, че е възможна максимална ефективност при управлението на ресурсите.

И така, за да постигнем напредък, както в икономическо, така и в екологично отношение, трябва да започнем да рециклираме. Да забравим за еднократната употреба, защото тя нанася вреди на природата и на нас самите.


Източник:
УНИгардън
видяна: 428
dfgdfg

 

 

Коментари

стоименова
17 фев. 2013 | 06:20
Ние не можем да улравляваме това, което имаме та камо ли боклуците. Макар, че най много пари има там. Лиана Антонова се занимава с това нещо от години, но не знам до къде е стигнала.

 

 

Добави коментар

Коментарите трябва да бъдат изписвани на кирилица!
 
* Име:
* Коментар:
 
 
 Начало  |  18 авг. 2019г.
конт@кти  реклама
Фирма на месеца
ПРО ПЛАНТС ЕООД
Анкета
Какво търсите в zeleno.bg?