CONTOUR Landscape Design
име на фирмата: CONTOUR Landscape Design
гр. София
адрес: бул. Цар Борис III 144   виж на картата
телефон: 0883 314 000, 0883 319 421
e-mail: box.contour@gmail.com, vick.hristov@gmail.com
Лице за контакт: л.арх. Виктор Христов, л.арх. Мария Попова
www: http://www.contourdesign.info
социални мрежи: FacebookTwitter
youtube: youtube
видяна: 290
регистрирана на: 27.07.2017
CONTOUR Landscape Design, предлага следните услуги:
Проект по част ПАРКОУСТРОЙСТВО и БЛАГОУСТРОЙСТВО
Изготвяне на проектна документация от лицензирани проектанти в различните  фази  /идеен, технически, работен проект/, както и съгласуване с инстанциите за всички категории обекти: обществени паркове и пространства, паркове със специално предназначение, учебни заведения, детски площадки,
офис сгради, хотели, къщи за гости, еднофамилни жилищни сгради, производствени сгради, спортни площадки, игрища и стадиони.

Авторски надзор

Упражняване на авторски надзор при строителството, разрешаване на възникнали проблеми и изготвяне на корекции

Е
кспертни оценки на съществуваща  растителност

и оказване на съдействие при издаване на разрешителни, свързани с премахване на дървета.

Консултантски услуги
Индивидуални консултантски  услуги, насочени към всички аспекти на изискванията  за озеленяване и поддръжка на зелени площи.
3D визуализации
Изготвянe на 3D модели и визуализации към проектната документ
ация.

Имаме също офис в гр. Габрово
ул. Хан Крум 4А, тел: +359 883 314 000


 

Фирмени продукти:

 

 Начало  |  19 авг. 2019г.
конт@кти  реклама
Фирма на месеца
ПРО ПЛАНТС ЕООД
Анкета
Какво търсите в zeleno.bg?